633 59 20 40 jocnet@jocnet.info

AVÍS LEGAL

Avís legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per això tindràs màxima transparència i rigor amb tot el que necessites saber sobre aquesta web.
Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable de la web

Denominació social: JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU
NIF: B66478710
Correu electrònic: jocnet@jocnet.info
Domicili social: c/ Comarca, 49 – 08700 Igualada
La seva activitat social és: Serveis complementaris d’activitats esportives.
Núm. de Registre Mercantil: 180/2015

Et preocupen les teves dades personals?

Llegeix la Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JocNet. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web jocnet.info, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de JocNet o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal jocnet.info, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, jocnet.info no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a JocNet poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a “JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SLU”, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i jocnet.info utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https, per tant disposo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

JocNet no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre JocNet i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre les condicions d’aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal jocnet.info, si us plau dirigiu-vos a jocnet@jocnet.info.

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per darrer cop el dotze de novembre de l’any 2021.

L’EIXAMPLE COMPLEX ESPORTIU I D’OCI
 Plaça Olímpics, 2
43883 Roda de Berà, Tarragona
Tel: 931 31 31 23

Programa Kit Digital cofinanciado por los fondos Next Generation (EU) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia